Hvorfor burde du velge solceller?

Et solcelleanlegg er en trygg og smart løsning. Utover att investeringen tilbakebetaler seg selv med tiden og generer langsiktig avkastning så stiger verdien på eiendommen i samme stund som det installerte solpaneler på taket.

Hvordan spare penger med solceller?

Den egenproduserte solenergien som konsumeres i eiendommen resulterer i en direkte reduksjon av strømutgifter. Dette innebærer en ekstra stor besparing for bedrifter og jordbruk, ettersom strømforbruket på denne typ av forretning ofte er som høyest under dagtid. En ekstra fordel er at virksamhetens eller husholdets økonomi blir mindre berørt av økte priser på elmarkedet.

Det strøm anlegget produserer som ikke konsumeres blir også den lønnsom. Dette gjennom at den automatisk mater inn strøm på det lokale nettet og selges videre til strømleverandører. Det er altså ikke bare gjennom redusert stømkostnader som en solcelles investering tilbakebetaler seg.

Argument mot solceller

«Refunderes investeringen? Hvordan fungerer solceller i Norge på vintertid? Er det lønnsomt å vente med tanke på utviklingen som skjer innen solceller markedet? Spørsmålene er mange innfor en så stor investering.»

Til tross for at produksjonen er som høyest under sommerhalvåret, med høyere solgt overskuddstrøm, er solceller effektive nok på vinteren for å produsere betydende mengde el. På årsbasis skinner solen såpass mye i Norge at en investering i et solcelleanlegg oftest betaler seg tilbake i løpet av 5-10 år, for å deretter gi en avkastning i de neste 30-40 årene.

Fra det at solceller ble tilvirket i store mengder har prisene sunket betraktelig. Dette muliggjør en at dagens anlegg er meget lønnsomme. For titalls år siden var det lønnsomt å avvente med sin investering. På senere år har prisminskningen bremset ned, samtidig som den stendig pågående tekniske utviklingen leder til marginale effektiviseringer. Det er derfor igjen grunn at avvente med installering av solcelleanlegg. Tidligere man begynner, desto større er avkastningen.

Spørsmål og svar om solceller

Generell info om installering

De fleste solcelleanlegg installeres i eiendom med eksisterende tilkobling til det lokale el nettett. Solcellene tilkobles eiendommens el system og el produseres brukes til gårdseier eller selges videre strømleverandører, avhengig av hvor mye strøm brukes for stunden.

Takvinkel og retning

For optimal ytelse sett over ett år bør taket vara rettet mot sør og ha en vinkel mellom 10° og 50° mot horisontalplanet. Anlegg som er rettet mot øst og vest er gir også gode ytelsesforhold, selv om effekten kommer bli noe mindre. Installation anbefales ikke på tak rettet mot nord. Mengden strøm som genereres av ett solcelleanlegg varierer også beroende på hvor i Norge installasjonen gjøres.

Hvor lønnsom er investeringen?

Solstrøm har ett fast, lavt pris som ikke varierer i løpet av året. Når solcellene produserer som mest på sommeren sparer dere penger. Spareslanten får dere ut på vinteren når solcellene ikke produserer lika mye. Solcellene kommer produsere strøm under flere decennier. Under tiden går strømprisene opp, både på grund av inflasjon, økte avgifter, investeringer i strømnettet og mer strømhandel med andre lender. Solstrøm blir derfor alt mer lønnsomt sammenlignet med den strøm dere kan kjøpe.

Hvordan fungerer prosessen?

Vi blir sammen med dere enige om når monteringen skal finne sted. Våre installatører monterer panelene under ett par dager opp til ett par uker (avhengig av tak). Våre elektrikere kobler in anlegget til eiendommens hoved inntak og starter anlegget.

Form på takflate

Ett solcellesystem består av solcellemoduler på ca. 1,65 – 2 m².

Hva er Kwp og Kwh?

Solceller måles i kilowattpeaks (kWp). Dette indikerer hvor mye energi solcellene genererer når de fungerer som best, for eksempel mitt på dagen en solig dag. Tilgengelig installasjonsoverflate bestemmer hvor mange kWp man får plass med på anlegget.

Den totale mengde strøm anlegget genererer på ett år måles i kilowattimmer (kWh).
.